Samernas land koloniserades genom vattenkraftutbyggnad

1900-talets vattenkraftutbyggnad var en kolonisering av samernas land och rättigheter. Det framkommer i en färsk avhandling av Åsa Össbo vid Umeå universitet.

Össbos forskning handlar om vattenkraftens utbyggnad i renskötselområdet på svenska sidan av Sápmi mellan åren 1910-1968.

Nya vatten, dunkla speglingar - det är namnet på Åsa Össbos avhandling där hon tittar närmare på vattenkraftutbyggnadens betydelse för samerna och deras rättigheter.

Össbo konstaterar att vattenkraftutbyggnaden blev en "påtaglig och kvardröjande kolonialisering av samernas land och rättigheter".

Hon pekar bland annat på att ingen hänsyn togs till de regler som staten skapat kring renskötseln, vilket i sin tur gjorde att samernas rättigheter osynliggjordes och förminskades. 

Det faktum att samernas rättigheter minskades utgjorde aldrig något hinder för en utbyggnad av vattenkraften, eftersom myndigheterna dels såg samer som renskötare och att samerna även var privilegierade genom renbetesrätten.

Det är enligt Åsa Össbos avhandling ett förhållande som, i de flesta fall, gäller än idag med Rönnbäcksgruvan som exempel.

Utbyggnaderna ledde i praktiken till dränkta betesmarker, vilket försämrade lönsamheten inom renskötseln och skapade behov av fler renar per renägare. Resultatet av det blev att antalet renskötare fick minskas, något som drabbade samer som inte kunde fortsätta med renskötseln och deras utövande av sina samiska rättigheter.

Vattenkraftverken gjorde också att det blev farligare flyttningsleder och uppsplittrade marker, och det tvingade fram en mekanisering och motorisering av renskötseln, menar Össbo i avhandlingen.

Visserligen ökade de samiska möjligheterna att protestera och ifrågasätta både själva utbyggnaderna men även hanteringen av samiska rättigheter, när Svenska Samernas Riksförbund bildades 1950.

Men trots det fortsatte dämningarna och kolonialiseringen av renskötselområdet.

På fredag den 14 mars disputerar Åsa Össbo med sin avhandling; Nya vatten, dunkla speglingar. Opponent är Björg Evjen, professor vid Senter for samiska studier vid Universitetet i Tromsö.

Thomas Sarri
thomas.sarri@sverigesradio.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio och SVT är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.


Vuođđu min journalistihkas lea luohtehahttivuohta ja bealátkeahtesvuohta.Ruoŧa Rádio ja Ruoŧa TV leat sorjjasmeahttumat politihkalaš, oskkolaš, ruđalaš, almmolaš ja priváhta sierraberoštumiid ektui.


Läs mer om hur vi bedriver vårt arbete:
Loga eanet mo mii doaimmahat bargguideamet:

Sveriges Radio