کم کاری حزب دموکرات های سوئد در غرب کشور

حزب دموکرات های سوئد از سال 2010 تا کنون  در غرب کشور هیچ گونه پیشنهادی را ارائه نداده است.  گزارشی که پیرامون پیشنهادات این حزب در رابطه با کمون ها تهیه شده نشان می دهد که این حزب  در  مورد چهار کمون Alingsås, Stenungsund, Orust و Kungälv هیچ گونه لایحه ای را ارائه نداده است. Sven Niklassonاز مسئولان حزب در کمون Kungälv در این رابطه می گوید که بحث های مختلفی از طریق اینترنت  در حزب صورت گرفته اما بر سر ارائه ی لایحه ای نتوانسته اند به توافق برسند.