Tre år sedan Fukushimaolyckan

0:38 min

Idag är det tre år sedan den allvarliga kärnkraftsolyckan i Fukushima inträffade. Stig Husin, samordnare för kärnenergiberedskap på Länsstyrelsen i Uppsala, menar att vi i Sverige kan dra lärdommar av katastrofen.

Stig Husin säger att den svenska beredskapen för att hantera en kärnkraftsolycka är god, men att det finns lärdomar att dra från händelserna Fukushima.

-       Den största och mest signifikanta erfarenheten är väl att en olycka kommer sällan ensam. I all krishantering och även i beredskapsplanering för  kärnenergi så måste man ta hänsyn till att det inte är säkert att alla de här resurserna som normala har tillgängliga i vardagen finns tillgängliga när olyckan väl slår till. Om man får ett kärnkraftshaveri så är det sannolikt att vi får brist på el och att vi får störningar i telekommunikationen. Det kan ju även vara så att själva olyckan föranleds av extrema väderförhållanden, som försvårar arbetet.