Ingen fartsänkning i Rönneshytta

Boende vid väg 610 i Rönneshytta i Askersund lyckas inte få igenom en sänkning av fartgränsen på vägen. Länsstyrelsen har tidigare nekat de boende sänkt fartgräns och Transportstyrelsen fastställer det beslutet.

De boende kräver att farten sänks från idag tillåtna 70 kilometer till 50 kilometer i timmen. Men Transportstyrelsen menar i sitt beslut att den aktuella vägsträckan inte är i tätbebyggt område och då är det 70 kilometer i timmen som gäller.