Patientinformation på post-it-lappar

5:50 min

Införandet av hemsjukvården i Norrbotten äventyrar patientsäkerheten. Det visar en rapport som landstinget och sju av kommunerna gjort tillsammans.

Landstinget och kommunerna har inte samma It-system och därför kan informationen om patienterna inte delas på ett godtagbart sätt, visar rapporten.

Utbyte av informationen om patienterna sker via telefon, pappersdokument och till och med post-it-lappar.

Revisorerna kräver därför att både kommunerna och landstinget snabbt ser till att skapa ordning och reda i hanteringen av patientinformationen.