Gratis parkering och resor i Halmstad?

Fria resor på bussar och gratis parkering på lördagar kan var ett sätt att locka fler att handla i centrala Halmstad.

Ett förslag hur det ska gå till håller på att diskuteras och tanken är att pröva systemet med gratis bussresor och parkering under hösten.