Tusentals länsbor får försörjningsstöd felaktigt

1:38 min

80 procent av alla västmanlänningar som får försörjningsstöd borde istället få hjälp av till exempel a-kassa eller sjukförsäkring, enligt fackförbundet SSR. I Köping är siffran nästan 90 procent.

Det handlar om drygt 6 700 västmanlänningar som borde ha fångats upp av andra delar i trygghetssystemet, enligt SSR.

– 2007-2008 blev det väldigt mycket dyrare för många att vara med i a-kassan, framför allt för dem som hade lägst lön, menar SSR:s ordförande Heike Erkers och säger att många därför lämnade kassan.

– De som söker jobb och inte är med i a-kassan måste ju också ha en möjlighet att betala sin hyra och går till socialtjänsten och behöver försörjningsstöd.

Sjukförsäkringen fungerar inte heller som den borde, enligt Heike Erkers.

– Vi kan konstatera att de som inte står till arbetsmarknadens förfogande för att de är väldigt sjuka nu måste de gå till socialtjänsten och få försörjningsstöd.

SSR baserar sin statistik på 2012 års siffror från Socialstyrelsen och menar att det ser ungefär likadant ut i hela landet.

En orsak till att förbundet tar fram det här är att man menar att fler personer än vad som egentligen skulle behöva det måste vända sig till socialtjänsten för försörjningsstöd. Och där jobbar SSR-medlemmar som sett arbetsbelastningen öka, samtidigt som de menar att politikerna inte skjutit till tillräckligt med resurser. Något som drabbar både socialsekreterarna och alla som söker stöd hos dem.

I förra veckan manifesterade bland andra socialsekreterare i Västerås och krävde förändring.

– Man gör det därför att de människor som är i behov av socialtjänstens hjälp inte själva går ut på torget och säger de har en son som missbrukar och att de behöver hjälp från socialtjänsten. Man går inte ut på torget och säger att barnet i vår familj far illa och att man hoppas att socialtjänsten gör ett ingripande. De gör sig till tals för alla de människor som behöver hjälp av socialtjänsten, men de gör sig också till tals för sin egen yrkessituation, menar Heike Erkers.