Skolinspektionen: Katrineholm måste följa skollagens krav om elevers rätt till SFI-undervisning

Katrineholms kommun följer inte skollagen om elevers rätt till SFI-undervisning. Nu kräver Skolinspektionen att kommunen lever upp till kraven. 

Den som har rätt till undervisningen ska erbjudas studier inom tre månader enligt skollagen.

Det står drygt 120 personer i kö till SFI i Katrineholm och det kommer att finnas ytterligare 100 personer som inte kommer att kunna få en plats. 

En person som har rätt att delta i undervisningen har i en anmälan till Skolinspektionen uppgivit att hon i november fick svaret att hon inte kunde börja före mars, vilket alltså bryter mot lagen. 

Skolinspektionen konstaterar att kommunen inte följt bestämmelserna och har fram till den sista mars på sig att rätta till detta.