Stängda vårdplatser i Köping ska öppnas

De tio vårdplatser på sjukhuset i Köping som är stängda på grund av sjuksköterskebrist ska öppnas igen när det finns tillräckligt med sjuksköterskor, enligt överläkaren och verksamhetschefen Jan Saaf.

Vårdförbundet i Västmanland har annars uttryckt oro över att vårdplatserna skulle komma att försvinna, men det tillbakavisas av Jan Saaf.

När sjukhuet i Köping kommer att öppna sjukhusets samtliga 84 vårdplatser, det kan han inte svara på idag.

Arbete pågår med att rekrytera personal.

Enligt Jan Saaf saknas det fyra sjuksköterskor för att utan problem bemanna de 74 vårdplatser som finns tillgängliga idag.

– Sjukhuset har bland annat tagit hjälp av bemanningsföretag för att klara det, säger Jan Saaf till P4 Västmanland.