Fiskodlingar

Odlad lax matas med fiskfoder som innehåller gifter

1:21 min

Lax som odlas i Jämtlands län och som hamnar på våra tallrikar matas med foder som innehåller allt mer av ett bekämpningsmedel som brukar kallas DDT:s kusin.

 Får sådana uppgifter dig att ändra dina matvanor? Kommentera gärna.

Ämnet heter Endosulfan och är helt förbjudet inom EU. Men i fiskmat är det okej. I fjol höjdes det tillåtna gränsvärdet i laxfoder med tio gånger, från 0,005 mg/kg till 0,05 mg/kg.

När gränsvärdet höjdes gjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet en riskvärdering, men inte för att undersöka vad Endosulfan har för påverkan på oss människor utan vilken inverkan det har på fisken. Först i nästa skede kollades eventuella hälsorisker för människor.

Enligt Livsmedelsverket är halterna av Endosulfan som hittats i odlad fisk så låga att det inte är farligt att äta fisken och det är inte aktuellt att ändra kostråden.