Web-kollen med Kal Ström om Tom Waits-kartan och sakernas internet

13 min

Kal Ström berättar om det viktigaste på webben den gångna veckan, enligt honom. Det handlade om Tom Waits-kartan, Jimmies minne och sakernas internet.

Tom Waits, Jimmys minne, ungdomar och sakernas internet

Tom Waits Map http://tomwaitsmap.com

Ungdomar och skolan

https://www.facebook.com/troed.troedson/posts/10152003732158831?stream_ref=10

Så här lyder min tankekedja:

1. Vad jag gör nu påverkar min framtid.

2. Ju mindre mitt universum är, i tid, rum och antal ingående parametrar, desto större är sannolikheten för att jag kan räkna ut hur en enskild händelse nu påverkar framtiden.

3. Vi har i femtio år utvidgat gränserna för våra barns mentala universum. Från TV-programmet Tippen "ingenting försvinner, allt finns kvar", diskussioner om barnarbete i andra länder, mobiltelefoners eventuella farlighet, tolerans för andra livsmönster till inkorporerande av djurens rättigheter.

4. Med denna utvidgning följer en större förmåga att förstå vart hela världen, globen, kan tänkas vara på väg - men en allt mindre förmåga att räkna ut vilken effekt en enskild liten handling har på framtiden.

5. Våra elever har, enligt PISA, en föreställning om att det egna agerandet har mycket liten förutsägbar påverkan på slutresultatet i skolan och livet.

6. Våra elever ser därför inte den framtida nyttan med att anstränga sig i sina studier.

7. Våra elever blir därför sämre i matematik.

8. Just därför att de, intuitivt, är mycket bättre på att göra beräkningar.

Eller för att uttrycka det kortare:

En befolkning som lär sig, medvetet eller omedvetet, vad "the Butterfly effect" är kommer att vara allt mindre benägen att anstränga sig långt i förväg för att nå individuella fördelar.

Eller för att uttrycka det ännu kortare:

Globalisering tar bort de långsiktiga argumenten för studier.

Jimmys minne

http://www.aftonbladet.se/kultur/article18475875.ab

http://www.lindqvist.com/minnet-ar-en-konstig-grej/

Hade rasism varit OK om Jimmys minnen varit sanna?

Mest värdefulla varumärken

https://www.facebook.com/erik.starck/posts/10151911836871512

Ögonblicksbild av vår tid. Världens mest värdefulla varumärken enligt Brand Finance:

Världen:

1. Apple, 2. Samsung, 3. Google, 4. Microsoft, 5. Verizon, 6. General Electric, 7. AT&T, 8. Amazon.com, 9. Walmart, 10. IBM De svenska (eller iaf med svenska rötter):

53. IKEA, 96. H&M, 164. Ericsson, 166. Nordea, 414. Volvo, 465. Skanska, 473. Handelsbanken

Sakernas internet

http://ziggysays.com/2014/03/nagra-rader-om-cameron-iot-obama-och-daniel-ek/

I den riktningen pekar satsningen från David Cameron i Storbritannien. Han har anslagit en halv miljard kronor på satsningar inom området internet of things eller sakernas internet.

Debattartikel i DN

http://www.dn.se/debatt/gor-sverige-till-testbadd-for-sakernas-internet/

Darja Isaksson och Kristina Höök skrev på DN debatt om

Wearable Tech

http://www.youtube.com/watch?v=RU4JFgXTcAQ

På Tech in Motion’s wearable fashion show.