Blivande ekonomer lär sig inte om hållbarhet

1:42 min

Dagens ekonomstudenter som ska bli framtidens beslutsfattare får lite kunskap om miljöfrågor och hur ekonomiska beslut påverkar till exempel klimatet. Det säger miljöekonomen Tom Green som forskar vid Stockholm resilience center och som undersökt ekonomisk kurslitteratur.

– Studenterna lär sig allt om ekonomi och fördelerna med ekonomisk tillväxt, men nästan inget om konsekvenserna för miljön, säger Tom Green.

Han har tittat på hur stor del av textmassan i ekonomistudenternas grundböcker i USA och Kanada som innehåller hållbarhetsfrågor om miljö.

Läroboken med mest miljökunskap tog upp ämnet på var tjugonde sida (5,4 procent). Den med minst tog bara upp hållbarhet på var 200:e sida (0,7 procent). Den amerikanska kurslitteraturen är oftast samma som används även i Europa, enligt Tom Green. När han har undersökt svenska grundutbildningar i ekonomi har han inte kunnat se några större skillnader.

Det saknas exempelvis undervisning om det ekonomiska värdet av våra ekosystem, planetens begränsade resurser och hur återvinning i en kretsloppsekonomi kan leda till mindre resursutnyttjande. Trots att flera internationella deklarationer kräver att hållbarhetsfrågor ska genomsyra all högskoleutbildning.

Ekonomen Ronja Boije, som gick ut masterprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm för ett halvår sedan, beklagar det.
– Det här är ju sådana förändringar som kommer att påverka hur man gör affärer i framtiden. Jag tycker det är väldigt märkligt att ekonomer inte lär sig det, anser Ronja Boije.

På Handelshögskolan i Göteborg har man fattat ett strategiskt beslut att alla ekonomstudenter framöver ska få lära sig om hållbarhetsfrågor på djupet.

– Till exempel har man hittills kunnat komma igenom utan att veta särskilt mycket om klimatförändringarna och andra stora utmaningar. Det har vi tyckte är helt otillfredställande. Det är centrala färdigheter som alla studenter måste ha, men också redskap att hantera dem, säger Olof Johansson-Stenman som är professor och ställföreträdande rektor.

Ref: Green, T.L, Lecturers' perspectives on how introductory economic courses address sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education. 16(1). Pre-publication draft 2015

Green, T.L, Teaching (un)sustainability? University sustainability commitments and student experiences of introductory economics, Ecological Economics, Vol. 94, pp. 135-142. doi:10.1016/j.ecolecon.2013.08.003

 Green, T. L. Introductory economics textbooks: What do they teach about sustainability? International Journal of Pluralism and Economics Education, 4(3), 189-223. Doi:10.1504/IJPEE.2012.049198