Sista pusselbiten saknas kring diabetes typ 2

1:23 min

Arbetare drabbas oftare än högre tjänstemän av diabetes typ 2, men det är inte stressen i arbetet och i livssituationen som är den sista pusselbiten för att man ska kunna förstå varför.

Kända riskfaktorer som övervikt och rökning inverkar givetvis men just stress räcker inte som förklaring till varför arbetare oftare får diabetes typ 2.

– Permanent stress är visserligen en riskfaktor för typ 2 diabetes. 
Men vår forskning visar inte att stress är en så stor del av förklaringen till att arbetare med okvalificerade arbetsuppgifter drabbas oftare än högre tjänstemän av diabetes, säger Christina Hedén-Ståhl, forskare på Sahlgrenska akademin.

Arbetare löper dubbel risk
Göteborgsforskarna har följt 7 500 män sedan 70-talet och ju högre upp i klassamhället man kommer desto färre drabbas av diabetes typ 2.

Arbetare med okvalificerade arbeten löper 48 procents större risk att drabbas än gruppen högre tjänstemän.

Christina Hedén-Ståhl och hennes forskarkolleger på Sahlgrenska akademin går nu vidare för att kunna finna den sista pusselbiten, den som visar varför diabetes typ 2 slår hårdare i arbetarklassen än bland högre tjänstemän.

– Det finns någonting som vi ännu inte fått koll på och som gör att färre av dom högre tjänstemänen drabbas av diabetes, jämfört med olika arbetargrupper.

Men när kommer då hela bilden att vara klar? När vet forskarna varför diabetes typ 2 slår så olika i samhällsklasserna?

– Det pågår ju forskning så jag hoppas att man kommer fram till en lösning. 
Men hur långt det är dit kan jag inte svara på idag, säger Christina Hedén-Ståhl.