Päiväntiima 2014-03-10

Lissää asyylipaikkoja pittää mahtua Pajalhaan/ Bostadsbristens Pajala bedöms ha kapacitet för ytterligare två asylplatser

4:55 min

Alkuvuoesta lakimuutokset pakolaisitten vasthaanottamisesta aloit gällaamhaan ja läänihallitus tutkii nyt kunka monta pakolaista kunnat pystyvä ottamhan vasthaan. Norrbottenissa on kattotu ette Pajalan kunta saattais pittää viis asyylipaikkaa sen eestä ko kolme niinku nyt on. Tämä merkittee ette kunnan ainoan HVB-koin Korpilombolossa pitäis siirtää Pajalhaan ette mahuttais lissää lapsia, kertoo Bengt-Ola Mörtlund, osaston johtaja Socialtjänstissä Pajalassa. Hän sannoo kans ette lähivuosina Pajala luutavasti joutuu laittamhan usempia HVB-kotia käynthiin.

eva.kvist@sverigesradio.se

Efter lagändringar som trädde i kraft i början av året och som berör anvisning av flyktingar till kommuner, har länsstyrelsen påbörjat en platsöversyn där man i Norrbotten bedömer att Pajala kommun har kapacitet på minst fem asylplatser. Idag finns tre i Korpilombolo på före detta världshuset Tre Sågar som är det enda HVB-hemmet i kommunen. Utöver de tre asylplatserna så finns även fem boplatser för ensamkommande flyktingbarn i hemmet. Ökat antal asylplatser innebär en snabbare tillströmmning av flyktingbarn som i sin tur innebär en trolig flytt av HVB-hemmet i Korpilombolo till Pajala, enligt Bengt-Ola Mörtlund som är avdelningschef på socialtjänsten i Pajala. Han berättar också att man mest troligt kommer att måsta upprätta fler HVB-hem i kommunen inom de närmsta åren.

eva.kvist@sverigesradio.se