Tvist om Snäcks camping avgörs i domstol

1:17 min

Regionen och företrädare för Snäcks Camping AB lyckades inte heller i dag komma överens i tvisten om campingen. Det ser nu ut som om frågan får lösas i domstol.

Regionstyrelsens arbetsutskott kom i dag med ett slutbud i tvisten om Snäcks camping och hur mycker regionen ska betala för investeringar som Pigge Werkelins bolag gjort. Förhandlingarna har också handlat om den framtida driften av campingen.

Det blir nu tingsrätten som får avgöra frågan. Werkelinbolaget har stämt regionen, men regionsstyrelsens ordförande Åke Svensson, S, hade hoppas att parterna skulle vara överens . Men så blev det alltså inte.