Parasitutbrottet 2010

Glutenkänsliga drabbades värre vid cryptosporidiumutbrottet

Nya fynd visar att glutenöverkänslighet ökade risken för att drabbas av infektionen som spreds vid parasitutbrottet i Östersund för tre år sedan. Och personer med kroniska tarmsjukdomar fick mera långdragna besvär.

Det här presenteras i en artikel som länets smittskydssläkare Micael Widerström skrivit tillsammans med andra forskare från Östersund, Umeå och Folkhälsomyndigheten i Solna och som publicerats i den ansedda amerikanska tidskriften Emerging Infectious Diseases.

De skriver även att barn och unga vuxna drabbades i högre omfattning medan äldre insjuknade mer sällan. De yngsta barnen, under 10 år, var sjuka i ungefär 10 dagar. Med stigande ålder förkortades sjukdomstiden till cirka 4 dagar.

Det här är den första artikeln om parasitutbrottet i Östersund som publiceras internationellt.

– Det är viktigt samtidigt som det är vår skyldighet att genom dokumentation och forskning öka vår och andras kunskap när något sådant här inträffar, berättar smittskyddsläkare Micael Widerström.