برای امنیت خبرنگاران چه اقداماتی صورت می گیرد

مسئول هماهنگی امنیت در رادیو سوئد Finn Isaksson در کنفرانس مطبوعاتی امروز در رادیو سوئد پیرامون ترور نیلس هورنر، یکی از خبرنگاران رادیو در افغانستان عنوان کرد که برداشت او از امنیت شغلی در افغانستان نادرست بود. او همچنین گفت که او هیچ گونه نشانه ای از احتمال چنین حمله ای را در آن منطقه نمی داده است. 

نیلس هورنر به منظور تهیه ی گزارش هائی در رابطه با انتخابات افغانستان که در ماه آوریل انجام می شود به آن کشورسفر کرده بود. فین ایساکسون می گوید که برای تما م خبرنگاران خارجی رادیو سوئد، بدوره های آموزش امنیت شخصی تشکیل خواهدشد و پیش از انجام هر سفر نیز با آنها گفتگوی امنیتی صورت خواهدگرفت. او می گوید که در خود محل نیز تدابیر امنیتی برای ژورنالیست ها وجود دارد. فین ایساکسون همچنین می گوید اما درنهایت این خود واحدهای رادیو هستند که برای اعزام خبرنگار به منطقه ای تصمیم می گیرند. او می گوید که کار او تنها کمک و یاری دادن به تصمیمات گرفته شده در هر واحد است. او ضمن تاکید بر این امر عنوان می کند که وظیفه ی او ارزیابی شرایط منطقه و دادن توصیه هائی در مورد تدابیر امنیتی مناسب برای سفر به آن منطقه است.