Östergötland

Ostlänken gör fastigheter osäljbara

1:39 min

Runt 1300 fastighetsägare, som har mark och fastigheter där Ostlänken ska dras fram, sitter nu fast med egendomar ingen vill köpa. Men Trafikverket vill inte lösa in några fastigheter i förtid. Håkan Thornell, som driver tomteverkstan i Kolmården utanför Norrköping, är en av de drabbade.

– Vi har en verksamhet som vi skulle behöva flytta till ett annat ställe nu när det här ändå kommer att förstöras vartefter, men vi har inte möjlighet att göra det när vårt kapital är bundet i fastigheten.

I och kring den korridor Ostlänken ska dras finns det omkring 1300 fastighetsägare som nu sitter med mark och fastigheter som ingen vill köpa. Bland andra Håkan Thornell med sin tomteverkstad. Trafikverket har möjlighet att besluta om förtids inlösen av mark och fastigheter och Håkan Thornell anser att verket borde utnyttja lagen för att hjälpa fastighetsägare som vill redan nu sälja sin verksamhet.

– Det finns en lag som klart och tydligt stödjer oss som hamnar i knipa när vi ligger i en sån här korridor och jag vet om att jag är inte ensam om att sitta i en jobbig situation.

Men enligt Håkan Gunnar, projekteringsansvarig för Ostlänken kan lagen tillämpas endast i enstaka fall exempelvis vid dödsfall. Som det ser ut idag kommer inte verket att lösa in några fastigheter förrän järnvägsplanen har vunnit laga kraft. Något som kan ta flera år.

– Vi gör ingen fastighetsreglering innan järnvägsplanen vinner laga kraft. Normalt sett tar en plan mellan tre och fyra år att ta fram och få den fastställd. Det är ett arbete som vi håller på att starta nu.