Lokförare i Falköping tar kamp

De lokförare från Falköping som SJ återanställer från privata tågbolag tar nu upp kampen för samma arbetsvillkor, som deras andra SJ-kollegor har. När lokförarna för två år sedan gick över till ett privat bolag på linjen Skövde och Nässjö förlorade de sina förmånliga pensions- och semestervillkor, som statliga SJ ger sina lokförare.
Det var för två år sedan som tretton lokföare och tågvärdar i Falköping tvingades lämna SJ, när privata BK Tåg tog över trafiken på Vättertåg på Nässjö-Skövdebanan. Samtidigt förlorade de rätten att gå i pension vid 60 år och extra semesterdagar. Nu har SJ vunnit anbudsgivningen på Vättertåg - därför ska samma personal återanställas hos SJ. Men de återkomna lokförarna får ett sämre avtal än de som stannat kvar. - Det här är att slå sönder en facklig princip. Vi kan inte ha två olika avtal och ändå göra samma jobb, anser lokföraren Christer Friberg i Falköping. Förhandlingarna mellan lokförarfacket och SJs ledning i Stockholm har ännu inte lett till någon framgång för de nygamla lokförarna.