Medicinsk yoga positivt för hälsan

8:20 min

På Danderyds sjukhus har man forskat på medicinsk yoga sedan 2008 och under tiden 2009-2012 genomfördes en studie på patienter med paroxymalt förmaksflimmer, en hjärtsjukdom som även drabbar yngre personer, ofta kvinnor. Studien visade på en rad positiva effekter.

Vad är medicinsk yoga?

- Det är en ganska ny och modern yoga och kommer från kundaliniyoga. Den är evidensbaserad vilket betyder att man gjort mycket forskning kring den, säger Therese Lögdahl från Ånge som är yogainstruktör.

Varför tror du att studien har visat på positiva effekter av yoga?

- Dels tror jag att det beror på att man går ned i tempo när man yogar, du lär dig slappna av och se symtomen. Alla sjukdomar medför ofta oro eller ångest och yoga sänker stresshormoner. Lär vi oss vila och slappna av så sänker vi blodtrycket, vilket är bra.   

Varför har yoga blivit så populärt?

- Den medicinska yogan har gjort den mer allmängiltig. I och med att det är evidensbaserat så tror jag att det är lättare att ta till sig, det har blivit mer allmänt accepterat.