Länge var vildsvinet utrotat i Sverige

8:24 min

Vildsvinet har på senare år blivit ett allt vanligare inslag i den svenska faunan och anses numera ursprungligt i vår natur. Men under 200 år var vildgrisen utrotad i Sverige och från slutet av 1700-talet, då det sista djuret sköts på Öland, fälldes inte ett enda vildsvin förrän den 25 februari 1984, för i dagarna precis 30 år sedan. Jägaren Per Gummesson från Brösarp i Skåne blev själv hett villebråd i medierna efter sitt då sensationella skott. Reportage av Lotta Malmstedt.