Allt fler seniorer startar företag

Antalet företag som startas av pensionärer ökar. I Blekinge startade 37 personer över 65 år företag förra året. Och det kan jämföras med 22 personer året innan.

Vanligast är verksamheter som organisationskonsulter. Det visar en sammanställning från ekonomiföretaget Visma.

I landet som helhet dominerar teknik- och organsiationskonsulter bland männen medan kvinnors största bransch är uthyrning och förvaltning av bostäder och lokaler.