Lund

En kvinna och sju män ställer upp i biskopsvalet

När Lunds stift på tisdag i nästa vecka ska välja ny biskop står valet mellan en kvinna och sju män. Om ingen av dem får mer än hälften av rösterna blir det en andra valomgång den 1 april, då valet står mellan de två som fick flest röster i första omgången.

De som kandiderar är: Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm, Eva-Lotta Grantén, chef för utvecklingsavdelningen, Lunds stift, Mats Hermansson, domprost i Visby, Anders O Johansson, kyrkoherde och kontraktsprost i Broby, Per Kristiansson, komminister i Fosie församling i Malmö, Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling, Michael Persson, kyrkoherde i Svenska kyrkan i London, samt Johan Tyrberg, kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn.