Sanden sopas upp i Örebro

3:38 min

Per Stenholm och hans kollegor på gatukonoret i Örebro är sedan några veckor igång med att sopa uppsanden.

När snön har smält och gruset har blottats på gator och trottoarer, då är våren här och genast börjar vi klaga. Det blir slirigt när vi cyklar och det ser skräpigt ut men gatukontoret är redan igång med sopmaskinerna.

Per Stenholm och hans kollegor på gatukontoret i Örebro är sedan några veckor igång med att sopa upp sanden från gator, cykelvägar och trottoarer. Den stora sandsopningen drar dock igång först i slutet av mars och under april månad.

– Vi har sopat ett antal cykelbanor och folk tycker det är jättebra men så vid minsta lilla bakslag måste vi snabbt gå ut och sanda igen och folk undrar varför det inte redan ligger grus på. Det tar aldrig slut men vi har lärt oss, folk är aldrig nöjda, säger Per Stenholm.

Arbetet är både väder- och årstidsbundet. Efter den stora sandupptagningen i april sopas det lite då och då, eftersom gruset har en benägenhet att krypa ut från gräsmattor och buskar. På senhösten är det dags att ta hand om de fallande löven och när vintern kommer, då börjar plogandet och sandandet igen.