Dyrare medicin när fler lämnar förmånssystemet

2:00 min

Allt fler läkemedelsbolag drar sig ur förmånssystemet och varken läkaren eller patienten vet då vad medicinen kommer att kosta.

I slutänden gör det medicinerna dyrare för patienterna, som också går miste om högkostnadsskyddet, säger Ellen Vinge, ordförande i läkemedelkommittén i Kalmar.

 – Det kan ju betyda att patienter kan få betala flera tusen kronor för recept som rimligtvis skulle ingå i högkostnadsskyddet, säger hon. 

Läkemedelsföretagen kan välja att dra sig ur förmånssystemet och det innebär att såväl bolaget som apoteket kan sätta valfritt pris. När receptet skrivs ut vet varken läkaren eller patienten hur mycket det kommer att kosta och apoteket får inte heller byta ut medlet mot ett billigare.

I Dagens Nyheter idag skriver sju läkare att förmånssystemet vittrar sönder. En av dem är specialistläkaren Ellen Vinge i Kalmar.

– Läkarna är vana att läkemedlet nästan alltid byts till ett billigare på apoteket. Men om det är ett läkemedel som inte ingår i förmånen får apoteken inte byta detta.    

Utträde ur läkemedelsförmånen kan ske med mycket kort varsel enligt Ellen Vinge, och det gör att informationen inte hinner ut till läkare som kanske fortsätter att skriva ut samma medicin till sin patient, en medicin som plötsligt blir mycket dyrare.

Det är inte olagligt för företagen att dra ut sina produkter ut förmånssystemet, men Ellen Vinge anser att det behövs ett tillägg i lagen för att mildra effekterna.

– Vi inom läkemedelskommittéerna tror att de här är en konsekvens som man inte hade förutsett. Men med lite ändringar i  förmånen så att det går att byta in läkemedel till preparat inom högkostnadsskyddet så skulle det nog kunna bli förenklingar.    

Vad kan man som enskild patient göra?

 -- När man kommer till apoteket ska man tala om att man har högkostnadsskydd. Då får ju apoteket i så fall tyvärr hjälpa till med att kontakta läkaren för att byta ut läkemedlet till ett annat preparat, säger Ellen Vinge, läkare och ordförande i läkemedelkommittén i Kalmar.