Salabostäder bryter med städföretag

Kommunala Salabostäder avbryter kontraktet med en städentreprenör efter bara fyra månader. Orsaken är att entreprenören inte ska ha hållit tillräcklig kvalitet på städningen.

Städentreprenören har inte hållit tillräcklig kvalitet på städningen trots upprepade uppföljningar och tillrättavisningar.

Det skriver bostadsbolaget i ett pressmeddelande.

Salabostäder kommer att gå ut med en ny upphandling så fort som möjligt.