Klartecken för motorpark i Enköping

1:53 min

Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till anläggandet av Viking motor park utanför Enköping. I dagens beslut anges ett antal villkor, men i huvudsak får bolaget bakom motorbanan klartecken för att genomföra sina planer så som de presenterats i den slutliga ansökan till domstolen.

Vad tycker du om den planerade motorbanan? Kommentera här!

Flera närboende som yrkat på ersättning för bland annat minskade boendevärden får avslag av domstolen. Ewa Sollenberg bor i närheten av den planerade banan och hon känner sig uppgiven.

-       Det är väl tyvärr det man har befarat. Det känns väldigt tungt.

Vad är det som skulle hända om de byggde motorbanan?

-       Buller och som jordägare så kommer vi kanske få problem med översvämningar på våra åkrar. Vår skog gränsar till motorbanan och vi kan få problem med stormfällningar, så rent konkret är det mycket vi kan drabbas av.

Ewa Sollenberg säger att de nu ska fundera på att överklaga till mark och miljööverdomstolen.

Projektet med motorbanan startade redan på 90-talet och har sedan dess passerat genom olika juridiska och politiska instanser. Detaljplanen gick igenom 2011, trots protester från grannar.

Bo Fallbrink är ordförande i bolaget bakom  motorparken och han var nöjd med beskedet.

-       Vi fick väl ungefär det vi ville ha. Med den ytliga blick som vi har tittat på domen så tycker vi att den ser ganska bra ut. Det innebär ju i princip att vi kan börja bygga den här annläggningen.