BK Tåg försatt i konkurs

Nu på förmiddagen har Eksjö tingsrätt försatt företaget BK Tåg i konkurs. BK Tåg svarar bland annat för trafiken med Krösatågen i länet. Det är företaget självt som begärt sig i konkurs.

Det är en omfattande konkurs det handlar om, hela 150 anställda är berörda. BK Tåg lämnade in sin begäran om konkurs idag på morgonen och redan vid 10-tiden hade tingsrätten försatt företaget i konkurs och utsett konkursförvaltare.

Just nu sitter alla berörda i sammanträde i Nässjö - både företrädare för BK Tåg, länstrafiken och konkursförvaltaren Bo-Eric Sållarp från Tranås - och man kommer att ha en information under eftermiddagen om vad som nu händer.

BK Tåg ansvarar ju för trafiken på en lång rad järnvägssträckor i länet och omkringliggande län - det handlar här i länet om Krösatågen Jönköping - Växjö, Nässjö - Halmstad, Jönköping - Gnojsö/ Smålandsstenar, Jönköping- Hultsfred, Nässjö - Vetlanda och Tranås - Stockaryd.

Det är naturligtvis omöjligt att själva trafiken drabbas, på något sätt måste den drivas vidare genom konkursförvaltaren och Länstrafiken.

Det som orsakat konkursen är enligt BK Tåg trafiken på linjerna Stångådalsbanan och Tjustbanan, alltså trafik utanför vårt län. Här har BK Tåg försökt att omförhandla villkoren med Rikstrafiken, men det har inte gått. Och de delarna stjälper nu hela BK Tåg, enligt företaget.

Man säger också att man fört förhandlingar om att överlåta verksamheten eller ändra ägarbilden men att inte heller detta lyckats.

BK Tåg var den första privata tågoperatören som tog upp konkurrensen med SJ när tågmarknaden avreglerades 1990.