Processvatten från Nordkalk jämförs med avloppsvatten

1:38 min

Om Nordkalk leder bort processvatten från sin verksamhet vid Ducker i Bunge, så ska det betraktas som avloppsvatten, även om det har behandlats i företagets reningsverk. Det sa Isabel Enström (MP), ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämnden, under förhandlingar i mark- och miljödomstolen.

Enligt uppgifter från Nordkalk så  handlar det om 13 milligram kväve per liter, medan gränsen för reningsverk bara medger 10 milligram.

Hon påpekade också att Nordkalk har tidigare åtagit sig att återföra allt processvatten, men att det nu verkar som om företaget frångått det ställningstagandet.

Vattnet kan inte heller ledas till reningsverket i Fårösund, eftersom det inte har kapacitet att ta emot mer.