Teatr Weimar undersöker migration

2:17 min

Uppmärksammade Teatr Weimar i Malmö kommer med en ny pjäs om migration. Den här gången fokuserar man på oss, alltså mottagarna, och vår oförmåga att agera när det hemskaste inträffar. I "Stränder" skildras två personer, troligtvis journalister, som är på en ö där där döda människor flyter iland efter att deras båt kapsejsat i ett försök att ta sig till ön.

Föreställningen handlar egentligen om att alla säger att det som händer är ofattbart och hemskt. Men inte gör något. Om villrådigheten och om den kollektiva skulden. De två huvud personernas resonemang är en form av miniversion av den generella debatt som följt när tragedierna inträffat. Jörgen Dahlqvist är regissör.

- Jag tror att, genom att hela tiden prata om vad man skulle kunna göra eller vad man vill göra, är också ett sätt att undvika att göra något. Man börjar bråka om vägen dit istället för själva målet.

Tror du att den retoriken är ett medvetet sätt att hålla problemet ifrån sig?

- Det tror jag. När det gäller politik till exemel, genom att formulera sin syn på världen sig på det sättet så gör man ingenting åt saken.

Det här är det nionde scenkonstverket som Teatr Weimar gör om det nya Europa. Hälften har handlar om migranters möte med det som Weimar kallar det stängda Europa. Samma grundtema men skildrat från olika håll.

- Jag försöker göra en större mosaik. Genom att göra flera stycken så hoppas jag att det ska framträda mönster i strukturen.