BORÅS

Omplacering av gruppchef skapade konflikter i polishuset

0:14 min

Den anmälan om misshandel, som pekade ut en hög polischef i Borås nyligen, gjordes sannolikt som en missnöjesyttring mot chefens tidigare beslut. Konflikten går flera år tillbaka i tiden, då en specialgrupp inom boråspolisen upplöstes och ledaren för gruppen omplacerades.

P4 Sjuhärad har tagit del av ett dokument som beskriver en del i upprinnelsen till missnöjet med ledningen i polishuset i Borås. För några år sedan fattade ledningen beslut om att förflytta en gruppchef, ledningen saknade förtroende för gruppledaren.

I utredningen står det att gruppen var tongivande i verksamheten "på ett icke acceptabelt sätt". Enligt uppgifter till P4 Sjuhärad använde specialgruppen tuffa metoder i sitt sätt att arbeta, på ett sätt som till slut blev ohållbart för ledningen.

Gruppchefen beskrivs i utredningen som en person med "stark konfliktstil" och i utredningen framkommer också att andra poliser - som inte ingått i den aktuella gruppen - känt sig hotade och rädda för vad specialgruppens poliser kan göra mot dem.

Men förflyttningen av chefen föll inte i god jord, varken hos honom själv eller hos de andra medlemmarna i gruppen.

Anders Magnusson, huvudskyddsombud för polisen i Älvsborg, kan inte säga att det är före detta medlemmar i den här gruppen som står bakom den falska anmälan mot den högre polischefen som är aktuell just nu men han menar att beslutet att flytta gruppchefen skapade ett missnöje med ledningen som fortfarande lever kvar.

– Det finns individer i verksamheten som fortfarande reagerar med någon form av bitterhet och kvarvarande känslor av det som var då, säger Anders Magnusson, huvudskyddsombud, polisen Älvsborg.