Stora kunskapsbrister i historia

1:32 min

Skolelever i Sverige har undermåliga kunskaper i ämnet historia. När niondeklassare skrev det första nationella provet i historia fick 16 procent av eleverna underkänt. Det visar siffror från Skolverket.

Våren 2013 testades landets niondeklassare i nationella prov i SO-ämnena samhällskunskap, geografi, religionskunskap och historia.

När provresultaten nu har analyserats visar det sig att eleverna hade stora problem med historiakunskaperna. 16 procent underkändes på provet. Det kan jämföras med 7 procent som underkändes i geografi och 2 procent i samhällskunskap.

Analysen visar även hur elever från hem med låg utbildningsnivå har betydligt svårare för historia jämfört med övriga SO-ämnen. Även elever som nyligen har invandrat till Sverige har svaga resultat.

En förklaring till den låga prestationen i historieämnet kan vara den nya läroplanen från 2011, och att varken lärare eller elever har hunnit ställa om till de nya kunskapskraven.

Forskaren Anna-Lena Lilliestam, som nyligen disputerade på en avhandling om hur historieundervisningen kan förändras i Sverige, menar att de dåliga resultaten kan bero på att undervisningen många gånger är föråldrad. Lärarna har inte hängt med i de nya krav som nu ställs i det nationella provet.

– Många är väl rustade, men det är klart att de som har en gammal utbildning där de här kunskaperna inte var aktuella behövs fortbildning.