ادامه کمک به افغانستان باوجود افزایش ناامنی

بسیاری از سازمان‌های امداد که در افغانستان فعالیت دارند، این کشور را به دلیل ناامن بودن ترک می‌کنند یا فعالیت‌های خود را کاهش می‌دهند، اما سیدا، سازمان امداد سوئد برعکس بر فعالیت و کمک‌‌های خود به افغانستان افزوده است.

 افغانستان به یکی از بزرگ ترین گیرندگان مساعدت بلاعوض سوئد به میزان سالانه ۸۰۰ میلیون کرون به مدت ۱۰ سال درآمده‌است. این درحالی ست که امنیت در آن کشور رو به وخامت گذاشته است و دلیل آن نیز نه تنها برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل بلکه خروج نیروهای نظامی کشورهای غربی از آن کشور نیز عنوان شده است.  
Torbjörn Pettersson یکی از رؤسای سازمان سیدا نیز به این ناامنی اشاره می‌کند. او اما می گوید که آنها اطمینان دارند که حداقل در شکل کنونی می توانند به فعالیت خود در افغانستان ادامه دهند.