Integration

"Behövs för att upprätthålla svensk välfärd"

5:08 min

Det handlar om att se de nyanlända som möjligheter, det var ett av budskapen när integration diskuterades i Jönköping.

Idag har politiker runt om i Jönköpings län, kommuntjänstemän och landshövdingen slagit sina kloka huvudet ihop för att bli bättre på att ta emot flyktingar som kommer till Jönköpings län.

För bättre måste det bli, säger regeringens samordnare, som också fanns på plats.

Minoo Akhtarzand är landshövding i Jönköpings län, och hon tycker att det är viktigt att kommunerna samverkar. Speciellt när det gäller bostadsfrågorna.

– Det skulle man kunna jobba med tillsammans. Det kanske finns möjlighet i en kommun med bostäder jämfört med att det inte gör det i någon annan. Kommunerna har olika förutsättningar. Men den gemensamma nämnaren är att de flesta ser stora möjligheter och nyanlända som en tillgång. Gnosjö och Aneby kommun till exempel. 

– De ser stora möjligheter och de utmaningar de har, det är väldigt viktigt att vi kan föra fram det till de här samordnarna. Vi hoppas att det kommer leda till en mycket bättre hantering av integration även i vårt län, säger Akhtarzand.

Vad tror du det beror på att det ser så olika ut i olika kommuner?

– De har lite olika förutsättningar, men den stora gemensamma nämnaren - som vi hörde idag om Aneby - är att de ser möjligheter. De ser de nyanlända som en tillgång och det är en tillgång.  

Gunnar Hedberg är en av två av regeringens samordnare som ska ut i länen och berätta för kommunerna hur viktigt det är att ta emot nyanlända flyktingar och invandrare. 

– Ett väldigt viktigt argument att, som svensk befolkning ser ut, alla de nyanlända som kommer hit kommer att behövas för att upprätthålla svensk välfärd och svenskt välstånd. Vi är allt fler som går i pension och de luckorna behöver fyllas, säger Hedberg.

Jimmy Henriksson är ordförande för sociala utskotten i Aneby kommun. Där har man haft en ganska konstant inströmning av flyktingar eller invandrare under de senaste åren.

– Jag tycker att det är viktigt att ses och diskutera frågorna kring integration. Just att se nyanlända som en tillgång är starten.