KS: Osbeckska fonden ska ersättas

Kommunstyrelsen anser att Osbeckska fonden ska få tillbaka nära 300 000 kronor av kommunen för de arvoden som politiker i strid med fondens stadgar tagit ut under tio år.

Turerna fortsätter kring felaktiga arvoden i Osbeckska fonden i Göteborg, en fond som bland annat delar ut bidrag till verksamheter för utsatta barn.

Det ska också utredas om pengarna ska återkrävas av berörda politiker.

– Vi är överens om att vi ska ersätta fonden så den är skadelös, och sedan vill vi har mer underlag om vilket ansvar som kan utkrävas, säger Thomas Martinsson, miljöpartistiskt kommunalråd.

Den rödgröna kommunledningen vill ha torrt på fötterna och veta hur många år man ska gå tillbaka med krav på återbetalning med tanke på preskriptionstid och annan juridik. Man vill också vara säker på att det blir rätt om liknande situationer dyker upp i andra kommunala fonder och stiftelser.

– Det är bra att veta att det här håller även i andra situationer, om det skulle vara något liknande som händer, säger Thomas Martinsson.

Stadsledningskontoret tyckte man skulle låta bli att kräva återbetalning av ledamöterna, men tjänstemannaledningen får bakläxa av kommunstyrelsen. Och lite smäll på fingrarna, för nu ska kontoret också hämta in en "second opinion" från utomstående om återbetalningen.

För den borgerliga oppositionen är saken redan klar redan innan en utredning: ledamöter som tagit ut arvoden i strid med stadgarna ska betala tillbaka.

– När man tar ett styrelseuppdrag och får det förtroendet så har man också ett ansvar på sig. Och det är att läsa stadgarna och ta reda på om man har rätt att ta ett arvode eller inte. jag tycker inte det är rimligt att skattebetalrna i Göteborg ska ersätta fonden för de pengarna som betalats ut felaktigt, utan det ska ledamöterna själva göra, säger avid Lega, kristdemokratiskt kommunalråd.