Volvos omsättning ned nio procent

Volvokoncernen som bland annat tillverkar lastbilar minskade förra året sin omsättning med nio procent till 273 miljarder kronor.

Resultat efter finansiella poster minskade från 15,5 miljard till 4,7 miljarder kronor.

Styrelsen föreslår ändå en oförändrad utdelning på 3 kronor per aktie eller sammanlagt runt sex miljarder kronor.

Koncernen sysselsätter cirka 110 000 personer.