Befäl till storms mot varsel

De nordiska fartygsbefäl som i veckan hållit kongress i Oslo uttalar sin oro över att Destination Gotland vill minska besättningen på de nya snabbfärjorna. Framförallt reagerar fartygsbefälen på att Sjöfartsinspektionen ansett den föreslagna bemanningen som rimlig. Kongressen ser minskningen av personal som en tillbakagång av sjösäkerheten. En sjösäkerhet som just sattes i fokus efter katastroferna med Estonia och Scandinavian Star.