Mentorer ska minska främlingsfientlighet i Sölvesborg

För att öka förståelsen och minska risken för rädsla och främlingsfientlighet kommer Sölvesborgs kommun att satsa på mentorskap.

Man vill underlätta för nyanlända utländska invånare att skapa kontakter med svenskar och komma in i samhället och för svensktalande att få nya perspektiv.

Till en början ska en samordnare anställas men sen är det tänkt att verksamheten ska bli självgående.

Inspirationen kommer från Växjö och projektet Mentor till Mentor.