Val kan ha navigerat med ljud i flera miljoner år

Forskare har analyserat fossil från en tandval som levde för 28 miljoner år sedan, och kommit fram till att den troligen navigerade med hjälp av ljud.

Forskarna har sett att tandvalens skalle hade flera egenskaper som tyder på förmågan till ekolokalisering - bland annat ett assymetriskt kranium och en kompakt överkäke.

De tror nu att tandvalarna, familjen där bland annat delfiner och spägghuggare ingår, fick förmågan till ekolokalisering för lite mer än trettio miljoner år sedan, strax efter det att de evolutionerat bort från bardvalarna.

Referens: Jonathan H. Geisler et al. "A new fossil species supports an early origin for toothed whale echolocation". Doi:10.1038/nature13086