Segerström och Lindström om bråket inom Romateatern

9:26 min

Romateaterns tidigare konstnärliga ledare Thomas Segerström  har nu vänt sig till bolagsverket för att kräva en särskild granskning av ekonomin i Romateatern, något de redan tidigare velat ha.

Thomas Segerström har tillsammans med teaterns andra konstnärliga ledare, Maria Lindström, anklagats för att ha tömt bolaget på pengar. Men enligt honom är de oskyldiga och han ser därför fram emot en granskning av Romateaterns bokföring.

Nu vill alltså Thomas Segerström gå och ut och ge sin version av konflikten som uppstått inom Romateatern. Vi har ju tidigare berättat om alla anklagelser som riktats mot honom och Maria Lindström, bland annat att de ska ha tömt bolaget på pengar och att de ska ha tagit pengar från teaterns försäljning av mat och dryck och betraktat det som en slags lön.

Dessutom anklagas de för att ha startat ett konkurrerande teaterbolag med liknande namn. Och sedan i somras pågår en tvist i tingsrätten där de anklagas för trolöshet mot huvudman, förskingring och urkundsförfalskning.

Men Maria Lindström säger att det finns förklaringar till allt.

När det gäller den oberoende ekonomiska granskning som Thomas Segerström och Maria Lindström har krävt svarar nuvarande styrelseordförande Kjell A Nordström att de inte har något emot en granskning av bokföringen. Att det inte har blivit av hittills beror på att det är en kostsam process.

Anklagelserna, som Thomas Segerström och Maria Lindström riktar mot den ekonomiskt ansvarige Christer Norrby om att han i sin tur ska ha misskött ekonomin, anser Christer Norrby själv är helt obefogade.

Men sista akten i den här Romateater-tvisten är, som sagt, ännu inte slutspelad,