9 000 nya platser på lärarutbildningen

2:27 min

Regeringen kommer att satsa stort på lärarutbildningen i den vårbudget som presenteras nästa månad. Det blir 9 000 nya utbildningsplatser för blivande lärare, en ökning med 20 procent.

Så här förklarar utbildningsminister Jan Björklund (FP) varför han vill satsa på att utbilda just fler lärare.

– Nu har söktrycket till lärarutbildningen gått upp med ungefär 40 procent i Sverige de senaste fem åren, vi får väl se nu i april hur det ser ut i år, men inriktningen är att vi måste göra fler åtgärder för att få fler att bli lärare, därför att vi står inför en situation i Sverige där under 20 år har alldeles för få sökt in till lärarutbildningar.

I vårpropositionen som presenteras om en knapp månad aviserar regeringen en utbyggnad av högskolan med drygt 10 000 platser, över 90 procent av de platserna går alltså till lärarstudenter. Utbyggnaden sker successivt med 4 000 nya platser första året.

Fullt utbyggd, år 2018 kostar denna utbyggnad statskassan 1,3 miljarder om året. Och det handlar om permanenta platser, betonar utbildningsministern. Frågan är om lärarutbildningarna klarar en så kraftig expansion, hela 20 procent, på så kort tid.

– Ja, vår bedömning är att den här kapaciteten att utbilda, inom matematik och de olika ämnena som man ska utbilda de blivande lärarna i, den kapaciteten finns på våra universitet och högskolor. Så jag ser inte att det skulle vara något problem för dem att bygga ut i den här omfattningen, säger Jan Björklund.

Så du menar att det sitter redan färdiga lärare ute på universiteten? Vad gör de i dag?

– Det här är en utbyggnad som vi kommer att utföra i dialog med våra universitet och högskolor, men vår bedömning är att detta kommer att klaras av, med den kompetens som finns. De universitet och högskolor som säger att de inte klarar det, då lägger vi naturligtvis de nya platserna någon annanstans, där man klarar av det.

Internationella jämförelser, framför allt med USA, visar att undervisning av studenter har låg status på svenska universitet, och att det ofta är de personer på institutionen som har svårast att hitta forskningsmedel som tvingas undervisa. Frågan är om inte det går inte ut över kvaliteten i undervisningen, exempelvis av blivande lärare.

– Det ligger delvis en sanning i det, att forskning har och har nog alltid haft högre status vid universiteten, än undervisning av studenter. Det vet jag att alla våra universitetsrektorer är mycket medvetna om och jobbar rätt hårt med att försöka ändra på så att även skickliga forskare ska delta i undervisning av studenter, säger Jan Björklund.