Regeringskritik mot banker

Finansminister Bosse Ringholm tycker att bankerna ger för dålig service till sina kunder och är inte främmande för att lagstifta för att den ska förbättras. Bankföreningen anser att Ringholms krav på förbättringar är rimliga.
Finansministern anser bland annat att det tar för lång tid från det att man betalar in pengar på en bank tills pengarna överförs till en annan bank. Om inte bankerna själva klarar av att förbättra servicen kan Ringholm tänka sig att lagstifta. Det sa han på onsdagen på ett seminarium arrangerat av Sveriges Finansanalytikers Förening. Bankföreningens ordförande Ulla Lundqvist säger till Ekot att bankerna arbetar med att förkorta överföringstiderna.