Rekordmånga barn går i förskola

Aldrig tidigare har så många barn gått i förskolan som nu. 14 500 barn är inskrivna i förskolan i Örebro län och allt fler av dem som jobbar i förskolan har pedagogisk högskoleutbildning.

Trots ökningen av personal med pedagogisk utbildning, så är långt ifrån alla i förskolan utbildade pedagoger.

I Örebro län ligger Lindesberg och Degerfors i topp där 71 procent av de anställda har en högskoleutbildning. I Kumla är endast 49 procent högskoleutbildade.

Det visar Skolverkets nya statistik.  

– Allt fler föräldrar väljer förskola för sina barn. Den svenska förskolan är känd för sin höga kvalitet och när trycket ökar är det viktigt att de som driver förskolorna fortsätter att värna om kvaliteten. Det handlar bland annat om att fördela resurser utifrån de olika behov som finns på varje förskola, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket.