Somalier som inte fått asyl fastnar i Sverige

4:10 min

Antalet ayslsökande somalier som får avslag har ökat kraftigt sedan Migrationsverket skärpte reglerna år 2012. Men trots det är det få utvisningar som genomförs. Konsekvensen är att många fastnar i Sverige.

En av dem är Ahmed. Efter att hans äldsta barn dödats och han själv hade skottskadats så flydde Ahmed från Somalia till Sverige år 2010. I juni förra året fick han avslag på sin asylansökan och informerades om att han skulle utvisas.

Anledningen till att Ahmed fick avslag på sin asylansökan är att Migrationsverket 2012 skärpte reglerna för asylsökande från Somalia. Nu menar Migrationsverket att det inte längre råder väpnad konflikt i de centrala och södra delarna, inklusive huvudstaden Mogadishu. I stället handlar det om så kallade "svåra motsättningar" i det området. Detta trots att Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Somalia, och anser det som ett av världens farligaste länder. I de södra och centrala delarna av Somalia sker "regelbundna, omfattande och allvarliga övergrepp av de mänskliga rättigheterna, mord och kidnappningar", enligt reserekommendationerna från UD.

Trots det gör Migrationsverket en annorlunda bedömning. De skärpta reglerna innebär att det nu görs individuella bedömningar i asylärendena, i stället för som tidigare då i princip alla från Somalia fick uppehållstillstånd. 2013 var andelen asylavslag fyra gånger högre jämfört med året innan. Men fortfarande får fyra av fem sökande uppehållstillstånd.

Carl Bexelius, biträdande rättschef på Migrationsverket, bekräftar att de nya reglerna gör att allt fler får avslag, men säger att det är många av dem som återvänder frivilligt till Somalia.

– Har man kommit hit och ansökt uppehållstillstånd och fått det prövat av Migrationsverket och domstolar och slutligen fått ett avslag, då har man skyldighet att lämna landet och ta sig tillbaka till sitt hemland. Om man tittar på år 2013 var det också över 300 personer som självmant återvände till Somalia. Kanske är det inte alla som gör det. En del återvänder inte självmant och då har Migrationsverket skyldighet att överlämna sådana ärenden till polisen eftersom det är polisen som svarar för verkställigheten av de ärendena, säger Carl Bexelius.

Enligt Per Lövenberg på Rikskriminalpolisen har antalet utvisningsärenden ökat, och många vägrar att frivilligt återvända till Somalia. Då är det upp till polisen att se till att personerna förs tillbaka dit. Men trots att allt fler får avslag på sina asylansökningar utvisades endast 15 somalier förra året. Per Lövenberg säger att det beror på att det är svårt genomföra utvisningarna.

– Att genomföra besluten är svårt till Somalia. Det är få personer som återvänder självmant. Polisen har inte heller genomfört så många återvändanden med tvång. Det beror ju på hur förutsättningarna är och vilken del av Somalia man kommer. Det kan ha betydelse, säger Per Lövenberg.

En annan anledning är att det kan vara svårt att fastställa den asylsökandes identitet och att resehandlingar ofta saknas. Det är även svårt att komma i kontakt med myndigheterna i Somalia. Följden kan då bli att personer hamnar i limbo i Sverige eftersom möjligheten att ansöka om asyl på nytt inte finns förrän fyra år efter ett avslag.

En av dem som befinner sig i ingenmansland är Ahmed som flydde från Somalia 2010. Han heter egentligen något annat, och säger att efter att hans äldsta barn dödats och han själv skottskadats i Somalia så har han ingenting att återvända till där. Men just nu kan han inte göra annat än att vänta och se om han blir utvisad eller inte.

– Jag dödas hellre här i Sverige än tvingas återvända till Somalia, säger Ahmed.