Blatter stoppar granskning

Fifas president Sepp Blatter har med omedelbar verkan lagt ner den utredning som skall granska Fifas ekonomi i samband med att samarbetspartnern, marknadsföretaget ISL gått i konkurs.
Utredningen skulle startat under torsdagen, men stoppades av Blatter som genom ett brev till de sex medlemmarna i utfrågningskommittén menar att utredningen allvarligt kan skada förbundet och dess intressen. Granskningskommittén som hade till uppgift att undersöka förbundets ekonomi tillsattes, mot Blatters vilja, vid Fifas senaste styrelsemöte då Fifas förlust i samband med ISL:s konkurs har uppskattats till omkring 200 miljoner. Enligt utomstående bedömmare så är dock den faktiska skuldsumman tio gånger större.