Buller när Mälaren ska anpassas för större fartyg

0:43 min

När Mälarens farleder ska anpassas för större fartyg så kommer det att bli en del arbeten som kommer att störa, bland annat i Enköpings skärgård och nära Hjulstabron. I dag lämnar Sjöfartverket in sin miljökonsekvensbeskrivning för prövning hos Mark- och miljödomstolen.