Kommunen kan få ersättning för fördyringen av badhuset i Vagnhärad

1:06 min

Företaget Grontmij kommer att ersätta Trosa kommun om det visar sig att de på något sätt orsakat fördyringar i renoveringen av badhuset i Vagnhärad.

Badhusrenoveringen i Vagnhärad ser ut att bli 40 miljoner kronor dyrare än vad som beräknades när det skulle påbörjas.

Kommunen har riktat ett skadeståndsanspråk mot Grontmij på 26 miljoner kronor.

– Visar det sig att vi har gjort fel så kommer vi att ta ansvar för det, säger Emma Agneborg som är kommunikationschef på Grontmij i Sverige.

Grontmij är ett internationellt företag med bas i Amsterdam i Holland. Företaget har 800 anställda i Sverige och ett kontor i bland annat Eskilstuna.

En utomstående konsult har gått igenom projektet och pekar ut Grontmij som ansvarig till en stor del av fördyringarna genom missar under projektets gång.

– Vi har en dialog med kommunen för att kartlägga och förstå vad vi skulle ha gjort för fel som orsakat fördyringen, säger Emma Agneborg.

Hon vill inte närmare kommentera innehållet i skadeståndskravet och hur det motiverats.