Bris: Dålig samverkan kring utsatta barn

1:42 min

I dag offentliggör Barnens rätt i samhället, Bris, sin syn på hur Sverige lever upp till Barnkonventionen. De riktar kritik mot att Sverige inte tar ett  helhetsansvar för barnen.

Generalsekreteraren Kattis Ahlström är mycket oroad för att barn med psykisk ohälsa inte får rätt stöd.

– Psykisk ohälsa ingår i barnens vardag så att om vi pratar skola så behöver vi också lyfta in att vi vet att många barn inte mår bra psykiskt i dag, och vi behöver förstå varför, och vilka helhetsåtgärder som ska till, säger hon.

– Så jag är mest bekymrad över att det inte rör mer på sig åt rätt håll.

Bris är en ideell organisation med viss statligt stöd, och de tog förra året emot uppskattningsvis 30 000 stödsamtal från barn som har ångest, ätstörningar eller mobbas i skolan. Bris efterlyser tidiga och uppföljande insatser från sjukvård, socialtjänst och skola.

Kattis Ahlström säger att barn kränks när de som i dag bollas runt mellan olika myndigheter, som inte samverkar. De barnen riskerar att hamna utanför samhället, med stora kostnader som följd.

– Jag önskar ibland att fler skulle komma hit och lyssna och titta på våra chattar och mail, alltså det tryck som vi har i dag, det är liksom oöverskådligt, det är enormt. Man ser ju också, vi har ju så långa kötider nu, men de står kvar i kö, de har sånt enormt behov av att nås av en vuxen som på något sätt kan länka vidare någonstans.

I rekommendationerna som Bris lämnat in till FN:s kommitté för barns rättigheter vill de bland annat att Barnombudsmannen ska kunna utreda klagomål från barn, att myndigheter ska bli bättre på att informera barn om sina rättigheter och att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Och de riktar kritik mot att barnen inte hörs.

– Jag hävdar bestämt att om inte man på allvar ser till att det finns en samverkan mellan alla de myndigheter eller alla de personer som finns runt barn, om inte det samarbetet kommer igång så kommer vi aldrig att komma någon vart.