Körsång minskar medicinförbrukningen

1:45 min

Körsång ökar välbefinnandet och minskar medicinförbrukningen för boende på Östralycke i Karlshamn.

Ett 15-tal boende har sedan i januari sjungit i kör en gång i veckan och medicinförbrukningen har mer än halverats.

Ingegerd Stam är en av dem som längtar till kören.

– Det pirrar lite inombords. Min favoritsång är "Räck mig din hand", den drar mig tillbaka till gamla tider, säger hon.

Fler sångfåglar
Sedan körsången började i januari har antalet sångfåglar på demensboendet på Östralycke stadigt ökat och medicin mot oro och aggressivitet har minskat. Det här tillsammans med hur mycket de boende äter och sover mäts regelbundet i två kvalitetsregister.

Innan körledaren Kristin Pettersson kom låg de flesta på siffran nio på en skala upp till tio, sedan dess har det halverats och flera är till och med nere på tre. Och nu är det till och med kö till körsången, berättar enhetschefen Silvia Nichifor.

– Det är mycket populärt! Jag ser effekten i lvisglädjen, säger hon.

Medvetet arbete
Men körsången är bara en del i ett medvetet arbete Silvia Nichifor bedriver för att öka välbefinnandet hos de boende.

Individen står hela tiden i fokus, alla aktiviteter utgår från egna intressen som delvis hämtas från en levnadsberättelse de anhöriga skriver.

Det kan handla om att få naglarna fixade eller sitta i ett varmt bad eller till exempel baka. Allt dokumenteras och följs upp.

Att fokusera på det friska bromsar demenssjukdomen. Och Ingegerd Stam missar aldrig sångkören.

– Det betyder väldigt mycket, man blir glad en lång stund innan och en lång stund efter, säger Ingegerd Stam.

Carina Melin 
carina.melin@sverigesradio.se