Helsingborg

Koffein låg bakom fågeldöd

Det stora antalet döda kajor som hittats i bland annat i Helsingborg det senaste året dog troligtvis av en överdos koffein. Det visar en analys av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

I Helsingborg hittades ett hundratal döda kajor i januari i år. Alla undersökta fåglar hade koffein i inre organ. Hur fåglarna har fått i sig koffeinet är oklart.

Mängden koffein i en kopp kaffe utgör en dödlig dos för omkring fyra kajor. För att undvika liknande händelser rekommenderar SVA att koffeinhaltiga produkter eller rester inte slängs eller förvaras så att de är tillgängliga för vilda djur.

– I de aktuella fallen har fåglarna blivit påverkade och dött efter att de fallit ner från sovträd och därmed drabbats av inre skador, skriver Henrik Uhlhorn, biträdande statsveterinär vid SVA, i ett pressmeddelande.